WWW.ARARATTREK.PL

Wyprawy na Ararat… i nie tylko!


Ishak Pasha Sarayi

Będąc na wyprawie na Ararat, nie można nie odwiedzić przed trekkingiem lub po trekkingu wspaniałego pałacu kurdyjskiego księcia. To położony nad miastem Pałac Ishaka Paszy.